Hjelper algeolje mot fødselsdepresjoner?

Hjelper algeolje mot fødselsdepresjoner?

De marine Omega-3 fettsyrene EPA og DHA spiller en viktig rolle under graviditet og amming. De påvirker utviklingen av barnets hjerne og syn og kan redusere risikoen for å utvikle allergiske sykdommer. I tillegg er det påvist at tilstrekkelig inntak av Omega-3 fettsyrer kan redusere fødselsdepresjoner.

Nivået av Omega-3 fettsyrer i kroppen korrelerer med risiko for utviklingen av depresjon etter fødselen

Hyppigheten av fødselsdepresjon er gitt med en forekomst på mer enn 10% og representerer en enorm psykologisk belastning, ikke bare for den berørte moren, men også for hele det sosiale miljøet. Omega-3 indeksen, altså nivået av Omega-3 fettsyrer i kroppen, korrelerer med risiko for utviklingen av depresjon etter fødselen (1). Omega-3 indeksen ble her målt i uke 28 av svangerskapet. Det var en klar negativ sammenheng mellom Omega-3 indeksen og skala for svangerskapsdepresjon (EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale). Jo høyere Omega-3 indeksen til den gravide kvinnen, desto mindre oppstod depresjon. Hvis Omega-3 indeksen var over medianen, som lå rundt 6% (8-11% regnes som optimal), forelå ingen depresjon i henhold til EPDS-scoren. Omvendt hadde omtrent halvparten av alle kvinnene som var blandt de 25 % med lavest Omega-3 indeks (under 5%) en klinisk relevant depresjon!

Gruppen som tok Omega-3 fikk påvist en signifikant reduksjon i depresjon

De epidemiologiske dataene indikerer en forebyggende effekt av Omega-3 ved depresjon. I en klinisk studie fikk 80 førstegangs kvinner med depresjon under graviditet 1 g Omega-3 eller placebo i 6 uker. Med i gruppen som tok Omega-3 ble det påvist en signifikant reduksjon i depresjon. I denne gruppen falt depresjonspoengsummen fra 16,52 til 9,17. I placebogruppen falt tilsvarende score fra 17,47 til 14,70, noe som viser til en ca. 10% «placebo-effekt».

I en annen studie mottok 36 gravide kvinner med en “alvorlig depresjon” daglig 3,4 g Omega-3 (tilsvarende ca. 1 spiseskje algeolje) eller placebo. Hos 62% i Omega-3 gruppen ble det observert en forbedring i depresjonen, mens placebogruppen tilsvarende tall var 27 %. En fullstendig remisjon ble oppnådd av 38% i Omega-3 gruppen, men bare 18% i kontrollgruppen.

Kilder:

(1) Markhus MW, Skotheim S, Graff IE, Frøyland L, Braarud HC, Stormark KM, Malde MK (2013) Low omega-3 index in pregnancy is a possible biological risk factor for postpartum depression. PLoS One 8(7):e67617. https://doi.org/10.1371/ journal.pone.0067617
(2) Kaviani M, Saniee L, Azima S, Sharif F, Sayadi M (2014) The effect of omega-3 fatty acid supplementation on maternal depression during pregnancy: a double blind randomized controlled clinical trial. IntJCommunityBasedNursMidwifery 2(3):142–147
(3) Su KP, Huang SY, Chiu TH, Huang KC, Huang CL, ChangHC, Pariante CM(2008)Omega-3 fatty acids for major depressive disorder during pregnancy: results froma randomized, double-blind, placebocontrolled trial. JClinPsychiatry69(4):644–651

Ønsker du å bytte til et bedre alternativ for Omega-3?

Nàdarra Algeolje er 100% vegetabilsk og naturlig rik på de viktige Omega-3 fettsyrene EPA og DHA. Nàdarra Algeolje er fri for miljøstoffer og smaker friskt med de samme gode helse effektene en får fra fiskeolje og tran. Bra for deg. Bra for miljøet.

Se hva kundene synes om Nàdarra!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *