Spiser du fisk to, tre ganger i uka? Da risikerer du å få i deg skadelig mye miljøgifter.

Spiser du fisk to, tre ganger i uka?
Da risikerer du å få i deg skadelig mye miljøgifter.

Miljøgifter fører bl.a til kreft, utviklingsforstyrrelser hos barn og nedsatt fruktbarhet.
I Norge ligger inntaket av dioksin liknende miljøgifter gjennom kosten til dels betydelig over EUs grenseverdier for trygt inntak.

Sammenheng mellom miljøgifter i mat og økt risiko for kreft

EUs mattilsyn (EFSA) senket i 2018 grenseverdiene til 1/7 del av tidligere verdier etter forskningsrapporter som viste en sammenheng mellom milljøgifter i mat og økt risiko for flere former for kreft, utviklingsforstyrrelser hos nyfødte, forstyrret fødselsratio, læringsvansker hos barn, svekket sædkvalitet, fedme og diabetes type 2.

Mange ganger høyere i fisk og sjømat

Det er dessverre ikke mulig å unngå miljøgifter helt. Giftige stoffer finnes i små menger i mange forskjellige typer mat, også i for eksempel ost, melk, egg og kjøtt – men, nivåene er ofte mange ganger høyere i fisk og sjømat.

Siden fisk og sjømat også inneholder helsebringende Omega-3 fettsyrer er dette et lite paradoks som gjør det vanskeligere å velge for oss forbrukere. Vi ønsker jo å ta sunne valg.

Omega-3 uten farlige miljøgifter

Nadarra algeolje er et vegansk alternativ som gir deg de samme gode Omega-3 fettsyrene, men uten farlige miljøgifter. Våre alger vokser ikke i havet, men i store saltvannstanker på land.
Vi overvåker prosessen og dyrker frem en helt ren algeolje full av de verdifulle Omega-3 fettsyrene.

Havet er i stadig større grad forurenset av dioksiner, PCB, mikroplast, kvikksølv og andre tungmetaller.
Disse giftstoffene finner man dessverre igjen i fisken. Vår fremstilling av algeolje skjer i en beskyttet atmosfære, og følgelig belaster det heller ikke resursene i havene.

Nàdarra gir deg Omega-3 direkte fra kilden: Bra for deg. Bra for miljøet.

Kilder:

EUs mattilsyn (EFSA) sin rapport, “Risk for animal and human health related to the presenceof dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food” – https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2018.5333
Vitenskapskomiteen for mat og miljø sin rapport, “Dioksiner i maten til den norske befolkningen” – https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/dioksinerimatentildennorskebefolkningen.4.413ea92416707dc4375a0a18.html
Tidsskriftet DEN NORSKE LEGEFORENING, “Miljøgifter i norsk mat” – https://tidsskriftet.no/2021/07/debatt/miljogifter-i-norsk-mat

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *