Nadarra algeolje dyrkes med lav forurensning. Takket være bærekraftig dyrking utsettes ikke alger og dermed også algeolje for havenes naturlige forurensende stoffer, tungmetaller og PCB. Til tross for alt dette blir algeoljen renset og kontrollert under produksjonen.