Lagring og holdbarhet?

Nadarra Algeolje: Uåpnet flaske kan oppbevares i romtemperatur, men bør ikke utsettes for direkte sollys eller varme. Uåpnet vil holdbarhet variere mellom 6 mnd til 12 mnd avhengig av produksjonsdato. Holdbarhetsdato er tydelig merket på produkt etiketten. Åpnet flaske bør benyttes innen 30 dager og oppbevares i kjøleskap.

Nadarra Algeolje Kapsler: Oppbevares i romtemperatur. Bør ikke utsettes for direkte sollys eller varme. Holdbarhet vil variere mellom 6 til 12 mnd avhengig av produksjonsdato.  Holdbarhetsdato er tydelig merket på produkt etiketten.