Fra hvilke alger lages Nàdarra Algeolje?

Riktig valg av råvare – alger – er avgjørende for kvaliteten på algeoljen. Mikroalgene, Schizochytrium sp., danner grunnlaget for vår veganske algeolje. Denne typen alge er en marine mikroalge og består av mikroskopiske encellede alger. Denne formen for alger finnes i mangroveskog på tropiske kyster. Den lever rent av organiske og vegetabilske stoffer som døde blader. Det spesielle med denne algen er at den danner de to viktige marine Omega-3 fettsyrene, DHA og EPA.