Supert at dere fremmer et produkt fritt for miljøgifter og som har et lavt klimaavtrykk.