Omega-3 styrker immunforsvaret

Sammendrag av artikkel fra University of Jena og Harvard Medical School i Boston.

Funn fra forskningen

Vi har hentet de viktigste funnene fra en artikkel om immunforsvaret som ble publisert den 4. januar 2018 i det engelskspråklige tidsskriftet “Nature”. Resultatene i artikkelen var et samarbeid mellom University of Jena og Harvard Medical School i Boston, og beskriver den viktige rollen til omega-3-fettsyrer (EPA og DHA) i menneskers immunforsvar.

Immunforsvaret

Positive endringer i immunforsvaret forårsaket av omega-3 fettsyrer er blitt beskrevet i over 30 år. Omega-3-fettsyrer (EPA og DHA) spiller en viktig rolle: de gir de viktige grunnleggende byggesteinene for såkalte betennelsesoppløsende stoffer, også kalt resolviner, som fremmer oppløsningen av inflammatoriske reaksjoner, for eksempel som et resultat av mikrobielle eller virale infeksjoner. Arbeidet gir informasjon om cellemekanismene i oppløsningsfasen av betennelsesreaksjoner.

Det internasjonale forskerteamet ledet av prof. Dr. Oliver Werz fra Friedrich Schiller University Jena og Prof. Dr. Charles N. Serhan fra Harvard Medical School presenterte studieresultater som tydelig viser at omega-3-fettsyrer løser opp betennelse i kroppen.

Hva er betennelse?

“Betennelse er en forsvarsreaksjon fra kroppen mot en skadelig stimulans, for eksempel invaderende patogener eller vevskade,” forklarer prof. Dr. Oliver Werz fra University of Jena i en pressemelding fra Universitetet. Målet med betennelse er å eliminere de skadelige stimuli. I tillegg skal ødelagt og skadet vev regenereres – en midlertidig betennelse er derfor en viktig funksjon. “For å gjøre dette er det imidlertid nødvendig at både utløsningen av den inflammatoriske prosessen og dens forfall er nøyaktig regulert av immunforsvaret,” legger professoren til.

Makrofager kontrollerer den inflammatoriske prosessen

Gjennom forskjellige studier kunne forskerne vise at sykdomsfremkallende bakterier har en målrettet innflytelse på funksjonen til visse immunceller. Disse immuncellene – såkalte makrofager – kontrollerer hele den inflammatoriske prosessen ved bruk av forskjellige fettsyrer. Det skilles mellom M1-makrofager og M2-makrofager, som begge har motsatte oppgaver i kontrollen av inflammatoriske prosesser. Dersom disse inflammatoriske prosessene i menneskekroppen ikke er balansert, kan det føre til kronisk betennelse, som danner grunnlaget for mange sykdommer. Eksempler inkluderer arteriosklerose eller autoimmune sykdommer.

Resultater

M1-makrofager er stort sett aktive i den inflammatoriske fasen. Det stimulerer produksjonen av inflammatoriske signalstoffer. M2-makrofager danner derimot betennelsesoppløsende stoffer fra omega-3-fettsyrer. “Å aktivere begge faser av betennelsen gir perfekt mening, fordi immunsystemet på denne måten sikrer at de ufarlige bakteriene fjernes fra vevet etter en vellykket avverget infeksjon og de inflammatoriske reaksjonene blir stoppet,” forklarer Dr. Oliver Werz. Derfor konkluderer forskerne med at omega-3-fettsyrene EPA og DHA spiller en nøkkelrolle i å opprettholde immunforsvaret og er avgjørende for å oppløse betennelsen etter immunresponsen.

Kilde:
Her finner du hele artikkelen fra denne forskningen og kan lese mer grundig om Omega-3 og dens betydning for immunforsvaret
NCBI har også en artikkel på samme tema, og her forteller to svenske forskere om sine resultater på Omega-3 og immunforsvaret

Andre spennende artikler fra Nàdarra:
ADHD får hjelp av Omega-3 fra Algeolje
Oppskrift på Smoothie med Algeolje