Matvaner med fisk for de rike

Oppdrettsfisk er en kunstig produksjon som “de rike” etterspør.

Historien om silda

Sild hadde sine glansdager i Norge på 50- og 60- tallet. Det var havets sølv, og middagen i norske hjem var ofte denne næringsrike fisken. Vi spiser mindre og mindre fisk i dag, og vi endrer havets matfat med egne produksjonsanlegg. Silda ble etter hvert “fattigmannskost”. Var det lurt at denne karakteristikken ble akseptert? Etter hvert søkte vi andre sorter fisk, og laks har eksempelvis blitt sett på som fiskenes luksusmat. Røkelaks og eggehakk til lunsj er sett på som mat for spesielle anledninger, for eksempel til 17. mai frokosten.

Afrikanske land har beholdt sine matvaner, og en gjennomsnittlig mauritanier spiser 120 kg fisk per år. De spiser langt mer enn nordmenn, og de spiser pelagisk villfisk, som de ofte fanger selv eller kjøper på lokale markeder. Dette viktige matfatet er truet. Kinesiske og europeiske fisketrålere fanger på én dag det samme som en lokal fisker kan fange på ett år. Overfiske på sardiner, ansjos, tobis og krill er tydelig. All denne fisken går til produksjon av fiskemel og -olje. Hele fisken brukes til dette formålet, for det er ikke nok med avkapp og rester fra filetproduksjonen. Kjøperne er produsenter av fiskefôr, mange også i Norge.

“For å produsere
ett kilo fiskemel og
0,6 kilo fiskeolje går
det med rundt 5 kilo
pelagisk fisk”

Fiskeoppdrett er i følge FN den raskest voksende bransjen i næringsmiddelindustrien, og de mener denne er nødvendig for å mate jordas befolkning. Vi mener dette ikke er riktig i et globalt perspektiv; de fattige risikerer å sulte hvis de rike landene i økende grad skal spise oppdrettet laks og ørret fôret opp på fisk som i stedet kunne vært spist av mennesker.

fisker pelagisk overfiske algeolje omega-3 fisk
kyst natur fisk fiskemel oppdrett omega-3 algeolje

Kollaps av fisk i artsmangfoldet vårt

85% av verdens fiskebestander er i dag i ferd med å kollapse. FN mener fiskeoppdrett skal lette presset på fisket av ville fisker og sikre mat til verdens befolkning. Kritikerne mener det motsatte vil skje. Laksen er for høyt opp i næringskjeden, og når vi overfisker alle andre arter for så å mate laksen med disse, så går ikke dette regnestykket opp.

Vår klare oppfordring

Vi må finne matkilder som er lavere i næringskjeden. Spis mer plantebasert og husk plantebasert Omega-3 hver dag. Nàdarra er den eneste leverandøren i Norge med flytende, ren algeolje som smaker friskt og godt, og vi jobber med informasjon som forklarer våre globale konsekvenser av enkle matvaner.

Om Nàdarra Algeolje

Vår olje er produsert på landbasert anlegg, og oljen er følgelig helt uten miljøgifter fra havet. En halv teskje (2,5 ml) gir deg hele 1000 mg Omega-3, fordelt på EPA, DHA og andre Omega-3-fettsyrer. Algeolje er plantebasert og belaster ikke havene med denne produksjonsmetoden.  les mer om Nàdarra

 

Kilder

Aftenposten Innsikt mai/2020 – abonnement kreves.
Gravende journalistikk fra danske journalister i Danwatch.dk
I Norge har vi en lignende organisasjon i www.harvest.as men de er ikke blitt brukt som kilde her.