Delsum: kr 0,00


Du har ingen produkter i handlekurven.

Velg en side

Den beste oljen er flytende

En artikkel om oksidering og harskning

Flytende algeolje med Omega-3 kyst
Algeolje er kilden til Omega-3

Hvor lang holdbarhet har Nàdarra Algeolje?

Vi fikk dette enkle og gode spørsmålet fra en kunde denne uken. Det korte svaret er at Nàdarra Algeolje har en holdbarhet på 2 år etter tapping. Korte svar er bra, men når man jobber lidenskapelig med et rent og godt produkt, så vil man gjerne forsikre og forklare kunden at de gjør et godt valg - både for seg selv og miljøet.

"Det lange svaret"

Først tar vi for oss den flytende algeoljen som vi tapper på flaske. Det var denne oljen kunden rettet sitt spørsmål til i første omgang, og det med rette; Det er nemlig den flytende algeoljen som må stå til ansvar for kvalitet og god smak. Flytende algeolje treffer tungen og nesen på vei inn i kroppen, våre to viktigste "vaktbikkjer" mot dårlig mat. Øynene passer også på, men de ser ikke så lett om en olje er dårlig eller ikke. Den klassiske tranen har gitt bransjen vår et dårlig rykte på grunn av smak og lukt. De eldre generasjoner opplevde dette på skolen, og vet hva vi snakker om...

Det var en gang en mikroalge...

Vi må tilbake til starten for å gi en grundig forklaring på Omega-3 og dens holdbarhet. Det er to faktorer vi skal forklare, og vi fokuserer på hvordan vi gjør det i Nàdarra. Andre Omega-3 produkter skal få svare for seg selv.

1. Produksjonsmetode

Vår mikroalge, Schizochytrium sp., dyrkes på landbasert anlegg med nøye overvåkning av alle variabler for veksten. Vi trenger rent og kaldt saltvann, karbondioksid og masse sollys. Mye sol gir raskere algevekst, forutsatt en konstant tilgang på CO2. Utfordringen er å balansere kald temperatur på vannet mot mest mulig sollys. Etter innhøsting fermenteres mikroalgene før vi kaldpresser denne biomassen til ren algeolje. Fermentering er en effektiv måte for å konservere maten, bringe fram oljene og ta vare på viktige næringsstoffer i råvaren.

Tørre øyne og bedre kosthold
Noen "hilser på" sin Omega-3 resten av dagen, og slik skal det ikke være
Trening
Algeolje er den nye oljen

2. Lagring

Produksjonen er ferdig, og vi har fått en ren algeolje uten miljøgifter fra havet. Prøver av partiet sendes til et uavhengig laboratorie som tester kvalitet. Blant mange testresultater får vi ett tall som vi er veldig interessert i, nemlig totox-verdi. Totox er bedre kjent som harskningsgrad, og skalaen går fra 1 til 26. Fra 10 og oppover begynner man å kjenne det på tunga, og når det er tilfelle allerede ved tapping, så er det et dårlig utgangspunkt. Det er ikke nødvendigvis dårlig kvalitet, men forbrukeren vil ikke ha "gammel transmak", og vi får et problem med tilbakemeldingene og merkevaren. Som eksempel på vårt kvalitetsstempel, så ble vårt siste parti fra oktober 2019 registrert med totox=1 (!)

Sluttproduktet

Råvaren er klar for tapping på flaske, og for å sikre god smak og lang holdbarhet blir flaskene toppet med nitrogen for minst mulig oksidering. Vi har en unik blanding som utgjør Nàdarra Algeolje, og kvaliteten på råvarene blir nøye kontrollert gjennom verdikjeden. Fremtiden er plantebasert og vi er med deg hele veien. Algeolje er den nye oljen - kilden til Omega-3.

Hva med kapslene da?

Ja, vi selger også kapsel, og av mange grunner er det kunder som ønsker å få algeolje i kapsel. Vi spekulerer ikke i å putte gammel eller dårlig algeolje bak en kapsel. Oljen på kapslene kommer fra det samme partiet som går til flytende. Likevel, dersom det av ulike grunner er forskjell på kvaliteten i partiet, så er det naturlig at man sorterer forskjellene og legger noe av partiet på kapsel. Dette er helt normalt i Omega-3-bransjen, men det er ikke snakk om store forskjeller i det samme partiet.

Algeolje kapsler

Pin It on Pinterest

Share This