Omega-3 og demens

Alzheimer, Parkinsons og andre typer demens

Demens er en fellesbetegnelse på organiske sykdommer i hjernen som fører til en generell intellektuell svikt, glemsomhet, desorientering og sviktende dømmekraft. Lidelsen opptrer hyppigst hos eldre over 65 år, men kan også forekomme hos yngre mennesker. Tilstrekkelig med fettsyrer er en del av behandlingen.

20 % av fettstoffene i hjernen er fettsyrer fra Omega-3. Fettsyrer fra Algeolje omdannes til stoffer som motvirker sykdommen. Kort (og enkelt) fortalt, så er dette en nervesykdom der nerveimpulsene i hjerne mister sin kontaktevne. Algeolje er “smørning” for hjerneimpulsene.

Alzheimer representerer ca 60% av tilfellene med demens. Spiser du mye fet fisk, senker du faren for den fryktede Alzheimer-sykdommen, som er den vanligste formen for demens. Ved kosttilskudd kan høye doser algeolje forsinke utviklingen av Alzheimer i de tidlige fasene. Sjekk med fastlege eller annet helsepersonell for riktig dose for din situasjon.

helse gode fettsyrer vaner bedre helse rabatt kampanje algeolje omega-3 rabatt 25%

Demens hos unge

De som rammes i ung alder, kan prøve å skjule endringene og bagatellisere problemene som oppstår hjemme og på jobb. Fordi mange fremdeles er i arbeid, er kollegene ofte de første til å legge merke de intellektuelle endringene, mens de pårørende først merker atferdsendringene. Episodisk hukommelse er en del av langtidshukommelsen og innebærer å huske hendelser som har skjedd (retrograd) eller som skal skje (anterograd). Svikt i denne hukommelsesfunksjonen er vanlig ved Alzheimers demens.

Yngre med Alzheimers demens er ofte preget av depressive symptomer som sosial tilbaketrekking, apati og mangel på interesse. I en norsk studie fant man at nesten 66 % av de yngre med demens hadde mild til moderat grad av depresjon.

Kosthold mot demens

Risikoen for demens synker med 60 prosent hos mennesker som jevnlig spiser fett med mye omega-3. Dette viser en fransk studie som sammenlignet med en gruppe som hadde et betydelig mindre Omega-3-inntak i kosten. Fine kilder til Omega-3 er algeolje, rapsolje, linfrøolje og valnøttolje. Algeolje er kilden til de marine Omega-3-fettsyrene EPA og DHA.

Resultatene tydet dessuten på at risikoen ble redusert med 30 prosent hos mennesker som spiste daglige doser av frukt og grønnsaker, i forhold til folk som ikke spiste grønt daglig.

“Supert at dere fremmer et produkt fritt for miljøgifter og som har et lavt klimaavtrykk”

Gerd fra Drøbak

Tankefull Demens fettsyrerUnge Senior Algeolje Omega3 Fisk Kosthold Alzheimer Parkinsons Hjerne

Hvor mye Omega-3 trenger du?

Her i Norge har ikke helsemyndighetene en egen anbefaling for inntak av marint Omega-3, men anbefalingen er at det totale Omega-3 inntaket, både marint og plante, bør utgjøre 1 energiprosent i kostholdet. Vi anbefaler deg å bruke kostholdsplanleggeren til Helsedirektoratet og Mattilsynet for å sette sammen din egen meny (se kilder for lenke).

Det er ikke en egen anbefaling for marint omega-3 (EPA og DHA), men helsemyndighetene i Norge anbefaler at vi spiser to til tre måltider med fisk i uken, og at halvparten bør være fet fisk. Foretrekker du heller kosttilskudd, så velg plantebasert Omega-3 fra Nàdarra. Vi anbefaler 2,5 ml flytende eller 2 kaplser per dag.

Vår visjon

“Nàdarra leverer bedre helse til befolkningen”

La fisken leve – ta plantebaserte fettsyrer

Algeolje er naturlig ren, vegansk og rik på de samme fettsyrer som vi finner i fisken. Faktisk, så får fisken i seg Omega-3 fordi den spiser alger. Snakk om omvei!

Rabatter og gratis frakt

Vi har gratis frakt og faste rabatter på kvantumsbestillinger og abonnement.