ADHD får hjelp av Omega-3 fra Algeolje

Nàdarra har merket økt etterspørsel etter algeolje blant foreldre til barn med ulike symptomer knyttet til ADHD. Diagnosen har så langt blitt betegnet som en adferdsmessig diagnose med usikre årsakssammenhenger, men ny forskning har nå funnet en biologisk sammenheng.

Sammenheng mellom ADHD og Omega-3

Ny forskning på “rastløse barn”

Nàdarra har merket økt etterspørsel etter algeolje blant foreldre til barn med ulike symptomer knyttet til ADHD. Diagnosen har så langt blitt betegnet som en adferdsmessig diagnose med usikre årsakssammenhenger, men ny forskning har nå funnet en biologisk sammenheng.

Virkningen av å ta tilskudd med Omega-3 gir raske resultater. Allerede etter 3 måneder viser barna i undersøkelsen en bedre adferd og livsglede. Omega-3 fra Nàdarra algeolje gir barnet ditt en ren olje uten miljøgifter. Omega-3 fra algene gir også miljø og klima en fordel. Vi dreper ikke fisken, og vi belaster ikke miljøet i havet siden algeoljen blir laget på landbasert anlegg med Co2, saltvann og sollys.

Algeolje er kilden til Omega-3

Algeoljen fra Nàdarra er en ren olje med de marine fettsyrene EPA og DHA; disse to fettsyrene finnes ikke naturlig i kroppen, og algene er kilden til Omega-3. Dagsdosen på 2,5 ml gir hele 1000 mg Omega-3 for bedre funksjon for hjerne, hjerte og syn. Det er virkningen på cellene i hjernefunksjonen som har størst innvirkning på studien det vises til i denne artikkelen.

Forskning fra Norge

Det er svært gledelig at denne artikkelen kan hente empiriske data og resultater fra vårt eget land. Norge, med Universitetet i Norg-Norge i spissen, har forsket fram det som nå kalles for verdens største  forskningsprosjekt på temaet. Minst 330 barn skal delta i undersøkelsen, og vi venter spent på flere resultater som kan styrke hypotesene til dette spennende prosjektet.

Vi har samlet noen artikler om forskningen:

Forskningen har funnet sted på Universitetet i Nord-Norge 
Forskning.no har også skrevet en artikkel om temaet
NRK har skrevet om “Peder”, som er med i forskningen

Nàdarra har også spennende lesning om betydningen av Omega-3 i kreft og ømme ledd og betennelse trenger Omega-3-fettsyrer